logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Sylvanska gården – AF-borgens föregångare

   Akademiska Föreningen - AF | Byggnader

GM_sylvanska
Foto: IA

Gården bär sitt namn efter handelsmannen Isaac Andreas Sylvan, som hade förvärvat gården och 1783 startade en bokhandel där. Dess ursprungliga plats var vid nuvarande Tegnérsplatsen med fasaden mot Sandgatan. Gården hade en stor trädgård som omfattade hela Tegnérsplatsen.

Akademiska föreningens första hus – Sylvanska gården på Tegnérsplatsen.

Gården köptes 1830 av den nybildade Akademiska Föreningen och blev dess första byggnad. Verksamheten i huset inleddes vårterminen 1831. I huset fanns lokaler för Convictorium, där det serverades mat, Atheneum med läsrum och för Societeten eller Sociala avdelningen där man ägnade sig åt musik, deklamation föreläsningar och umgänge. Sylvanska gården var Föreningens hem från starten 1830 och till det nya husets invigning 1851.

Gården såldes och flyttades 1853 till sitt nuvarande läge vid Råbygatan 10. Gården inrymde i många år Lunds pantbank och idag finns diverse kommersiella verksamheter i byggnaden. En minnesplatta på gaveln berättar om gårdens historia.

Text: Göran Larsson

  Senast uppdaterad 21 april, 2024 av Ingrid André
  Publicerad 21 april, 2024 av Ingrid André