logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Gleerups

   Byggnader

Fastigheten uppfördes 1871 av handlande Petter Ekelöf, som då var en av stadens största köpmän. Före honom  hade handelsman Olof Edelberg ägt gården, som då bestod av flera ålderdomliga korsvirkesbyggnader. 1871 revs allt detta, och ersattes med nya tegelmurade hus med putsade fasader enligt tidens klassicistiska ideal.

Byggmästare var Hans Ekelund, som troligen också utfört fasadritningen. Hörnhuset inreddes till butikslokaler i hela bottenvåningen och erhöll rundbågiga skyltfönster, sannolikt det  tidigaste exemplet i Lund på en konsekvent genomförd butiksfasad. Byggnadens hörnparti är brutet, sadeltaket är täckt med engelsk skiffer. Den släta putsen är målad gulvit med vita ornament kring fönster och vid taklisten. Mot Fiskaregatan vetter en körport med profilerat ramverk och överljus.

Byggnaden vid Fiskaregatan inrymde från början ekonomiutrymmen med magasin i den övre våningen. Bottenvåningen är ombyggd med stora skyltfönster, medan övervåningen har bevarad kvaderrustik, utförd i grå puts. Fastigheten har inrymt bokhandel sedan 1891.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 2 april, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 29 september, 2009 av Rune Källén