logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Pufendorfinstitutet / Classicum

   Byggnader

RK_pufendorfinst

Pufendorfinstitutet / Classicum

Pufendorfinstitutet ligger på Biskopsgatan 3, i det hus som ursprungligen ritades åt Fysiska institutionen. Det uppgfördes år 1886 efter ritningar av Henrik Sjöström, elev till den ännu mer välkände arkitekter Helgo Zettervall som ritat en rad kända byggnader i Lund och Skåne.

År 1951 flyttade den Klassiska institutionen in i byggnaden. Inför detta gjordes en omfattande renovering där arkitekten Klas Anselm spelade en viktig roll. Huset blev då hemvist för en mängd grekiska gudar och gudinnor i gips och även kopior av den berömda Parthenonfrisen. I samband med detta fick huset smeknamnen ”Antikmuseet”.

Antikmuseet övergavs av den Klassiska institutionen omkring år 2007 och merparten av samlingarna flyttades till Lunds Universitets Historiska Museum. 

Pufendorfinstitutet flyttar in

Då de första idéerna om ett Institute for Advanced Studies vid Lunds universitet växte fram hos Sture Forsén väcktes idén om att utnyttja Antikmuseet.

Byggnaden har renoverats varsamt men man har ändå fått en modern och högteknologisk arbetsplats för institutets forkskare. Här finns 18 skrivrum, seminarierum, mötesrum och en cafeteria. Föreläsningssalen i entreplanet är kopplat till universitetets konferenscentrum och är tillgängligt för alla forskare inom Lunds universitet.

Donavit

I trädgårdens södra hörn finns ett litet hus med intressant historia. Husets donerades ursprungligen av en tidig fysikelev, A.E. Andersson, till Fysiska institutionen för att användas för experimentell verksamhet. Huset döptes till Donavit (Lat. ”det som är givet”) och användes för spektroskopiska mätningar som sedermera kom att spela stor roll för dagens synkrotronverksamhet vid Lunds universitet.

 

  Senast uppdaterad 17 maj, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 11 mars, 2010 av Rune Källén