logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

MAX IV-laboratoriet

   Byggnader | Universitet

Max IV 1

På årets ljusaste dag, tisdagen den 21 juni 2016, invigde stadsminister Stefan Löfven och kung Carl XVI Gustaf tillsammans MAX IV-laboratoriet på Brunnshög i Lund i närvaro 500 svenska och internationella gäster.

MAX IV-laboratoriet, till vardags kallat MAX IV, är Sveriges största och mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur och blir världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning.

Med den nya synkrotronljuskällan får vetenskapen ett nytt kraftfullt verktyg, dels för industrin men också för den rena grundforskningen. Det är ingen tvekan om att synkrotronljuset betyder mycket för materialvetenskaperna, biotekniken, medicinforskningen, samt för forskning kring energi och miljö.

Max IV 2


Hållbarhet och forskning möts på ängskullarna i nordöstra Lund.
2010 valdes FOJAB arkitekter, efter parallella uppdrag, till att gestalta och projektera MAX IV. Den norska arkitektfirman Snøhetta fick uppdraget att designa landskapet runt MAX IV. En mängd gräsklädda kullar utformade i ett avancerat mönster bidrar till att minska vibrationerna från omgivningen samtidigt som de blir ett nytt område för rekreation för lundaborna.

Kontorsbyggnaden, experimenthallen och de övriga byggnaderna bidrar tillsammans med det böljande landskapet till att göra MAX IV-laboratoriet till ett karaktärsfullt landmärke vid Lunds norra infart.

Kontorsbyggnaden har certifierats enligt Miljöbyggnad Guld, Green Building samt den högsta nivån inom Breeam – Outstanding. MAX IV vann i mars 2014 första pris i kategorin ’Best Futura Project’ på den internationella fastighetsmässan MIPIM i Cannes. 2015 fick MAX IV ’Årets Miljöpris’ på Betonggalan. På taket till kontorsbyggnaden finns 650 kvadratmeter solpaneler. Spillvärmen från anläggningen räcker till att värma cirka 1 500 villor per år.

Mehr Licht! Konstverk på MAX IV:s fasad
Lina Selanders över 9 timmar långa verk framträder på en yta som mäter 15 meter i höjd och 9 meter i bredd. Både genom sitt tema och genom sin ljusstarka gestaltning anknyter Mehr Licht! direkt till den verksamhet som pågår i det nya huset MAX IV.   Konstverket består av ettusensexhundra ledlampor som blinkar fram verket; Mehr Licht!

Max IV 4
Max IV 5

Läs om MAX-laboratoriets historia.

Text Annika André; foto Claes Wahlöö

2016-06

  Senast uppdaterad 2 november, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 21 juni, 2016 av Ingrid André