logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Palais d`Ask – Sandgatan 4

   Byggnader

BVpalaisdask1

Hörnhus i 2 1/2 våningar med torn i hörnet. Huset är uppfört i två etapper. Den äldre delen ligger utmed Sandgatan. Den var tidigare något längre, men dess södra del revs för att ge plats åt nybyggnaden. C. J. Ask gav Helgo Zettervall uppdraget att rita det nya huset och idén med dess plan och utseende var att det skulle löpa i rät vinkel mot den av Zettervall 1880 föreslagna förlängningen av Akademiska Föreningen. Det äldre huset är byggt av korsvirke och tegel, det nyare helt av tegel. Då det nya huset uppfördes 1885 försåg man det gamla med samma fasaddekor som det nya för att ge byggnaden ett enhetligt utseende och Zettervall anslöt här till det 1882 invigda universitetshuset. Gatufasaderna är putsade i klassicistisk stil med rusticerande bottenvåning och gesimser och lister i de övre våningarna. Fönsterna har enkla, profilerade omfattningar i bottenvåningen, dekorativa överstycken i ovanvåningen och takkupor av plåt med omfattning i vindsvåningen. I det sydvästra hörnet finns ett oktagonalt torn prytt med pilastrar i de avfasade hörnen, i andra våningen en gjutjärnsbalkong och överst en hög och spetsig tornhuva klädd med skiffer och krönt med en spira.

Entrén i den södra delen är placerad mitt på sydfasaden. Den har en parfyllningsdörr med glas och överljus. Den norra delen har entré i det nordvästra hörnet. Båda dörrarna har omramningar med pilastrar och dess portaler kröns med tympana med palmettdekorationer. Hela huset har sadeltak med plåt mot gatan och tegel mot gården. Huset kallas allmänt för Palais d’Ask.

Bottenvåningen vid Sandgatan upptogs ursprungligen av det stora mottagningsrummet och väntrummet och den östra delen av första våningen utgjorde en lägenhet med fyra rum som hyrdes ut. På andra våningen fanns familjens bostad. Interiören blev här den gängse för borgerliga 1800-talshem. Matsalen som låg mot söder och väster fick inredning i nyrenässans med Morrisinspirerad väggdekor, tak målat med träimiterade kassetter i brunt,renässanskakelugn och mörkt brunt golv. Salongen mot Sandgatan inreddes i en nyantikinspirerad stil med vitt tak kantat med bårder och ornament i rena grundfärger. Tapeter i röd sidenimitation och pilastrar på långsidorna.

Ända fram till 1965 ägdes Palats d’Ask av familjen Ask men detta år såldes den södra flygeln, den från 1885 till Akademiska Föreningen. Under några år användes bottenvåningen här som bokhandel och i ovanvåningen över denna hade studentresebyrån sina lokaler.

BVpalaisdask2

1974 sålde familjen Ask även den norra flygeln utmed Sandgatan. Den är delad i två lägenheter, en uppe och en nere. Där nere finns de ursprungliga kakelugnarna kvar medan de är borttagna på ovanvåningen. Den södra flygeln används numera i sin helhet för Regionstyrelsens för Lund—Malmö högskoleregion kansli. En del av den ursprungliga interiören finns här välbevarad, så t.ex. det målade kassettaket och de kopplade pilastrarna med sammanbindande takbjälki det stora mottagningsrummet på nedre botten. Mellan pilastrarna har man dock satt upp en mellanvägg så att ett litet rum avskilts i husets rundade hörn. I en bevarad skulpturnisch i detta rum har man bytt ut den ursprungliga Hermesstatyn mot en Afrodite.

I ovanvåningen har matsalen fått behålla både golv, tak, dörrar och kakelugn. Tapeterna är här uppsatta 1914. De är gjorda av papper, imiterat gyllenläder i relief med mycket dämpade färger. I salongen finns också det ursprungliga golvet, taket och de i klara färger målade pilastrarna och bårderna som kantar det vita taket. Kakelugnen i rummets nordöstra hörn finns kvar och nischen i det sydöstra. Rummet används numera som sammanträdesrum.

Den södra flygeln målades om, i samband med renoveringen i mitten på 1970-talet, i gräddvit färg med skarpt kontrasterande mörkt bruna balkonger och takkupor. Den norra delen utmed Sandgatan har kvar putsen från 1885.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 24 maj, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 10 mars, 2010 av Rune Källén