logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Tomegapsgatan 24 – här bodde de

   Byggnader

Tomegaps24

Huset på Tomegapsgatan 24 är byggt 1876. Det var ursprungligen ett envåningshus och användes delvis som brygghus.Detta skulle kunna vara ett gathus i mängden, men är speciellt intressant eftersom det varit bostad åt flera kända personligheter.

Huset var bland annat barndomshem åt författaren Axel Wallengren, kanske mer känd under pseudonymen Falstaff Fakir. Senare bodde också här författaren August Strindberg, botanikern och socialisten Bengt Lidforss och konsthistorikern och dramatikern Ragnar Josephsson.

Tomegaps24skylt


Detta framgår bland annat av en skylt som Lunds kommun låtit sätta upp på fasaden mot gatan.

Läs mer om byggnaden och dess historia här.

  Senast uppdaterad 14 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 11 mars, 2010 av Rune Källén