logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kungsgatan 2

   Byggnader

BV_kungsg2c

Trevåningshus med flygel byggt 1887 som Hotell Central av änkefru Mathilda Brulin.

Gatufasad i röd maskinslagen tegel med rik dekor i form av profiltegel och prefabricerade terrakottaplattor. Fasadens mitt något framspringande med en balkong murad av tegel uppburen av dekorativa gjutjärnskonsoler. Andra våningens fönster har mönstermurad fönsterbröstning och ovanför fönsterna sitter snäckformade ornament. Tre stycken bruna parfyllningsdörrar är fortfarande bevarade.

Den ursprungliga takkupan med spetsigt tak ersattes av den nuvarande 1926 samtidigt som två tinnar som satt i varsin ända av fasaden togs ned.

Gårdsflygeln är uppförd i tre våningar och har inredd vind. Fasaden i grågult tegel dekorerad med röda våningsband. De ursprungliga gröna parfyllningsdörrarna liksom de fyrluftade fönsterna är fortfarande bevarade.

Centralhotellet lär ha stått förebild för det illa beryktade hotell Korsakow i Piratens Tre Terminer. Det övertogs 1934 av Kristliga Föreningen av unga män i Lund sedermera KFUM.

Längst in på gården byggdes 1927 ett trevånings bostadshus i grågult tegel med gröna sexluftade fönster och fyllningsdörrar. Gårdsmiljön är idag mycket välbevarad med en beläggning av smågatsten.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 17 maj, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 2 november, 2010 av Rune Källén