logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Ryska huset

   Byggnader

Bygget av huset på Stora Södergatan 29 påbörjades 1906 men blev färdigt först ett år senare. Arkitekt var troligen Henrik Sjöström. Gårdshuset är dock äldre än 1844.

Under 1990-talet började huset att kallas för ”Ryska huset” eftersom det då gick rykten om att här bodde många personer från Östeuropa inneboende.

Skandalerna kring ”Ryska huset” som präglat rapportering om huset under nittiotalet och början av tvåtusentalet hade till största del med den förre ägaren att göra. Denne ärvde huset i slutet av 1960-talet gjorde i stort sett inget underhåll alls av fastigheten. Myndigheterna jagade honom i flera år, han belades med vite, polisanmäldes och uteslöts ur Fastighetsägarföreningen. Men trots att klagomålen hade pågått i decennier kunde ingen stoppa förfallet av huset. Precis innan den förre fastighetsägaren avled 2005 skulle kommunen till att besluta om tvångsförvaltning, men eftersom huset då kom att säljas blev inte detta nödvändigt.

Idag inrymmer huset nio stycket större bostadsrättslägenheter och två butikslokaler.

Läs mer om huset och dess historia här.

Artiklar:
Arkeologiska fynd under ”Ryska huset”

Tusenåriga fynd under ”Ryska huset”

  Senast uppdaterad 14 augusti, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 22 november, 2010 av Rune Källén