logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Bankhuset vid Stortorget

   Byggnader

Sydsvenska banken

Det sk Bankhuset på Stortorget uppfördes 1915 på den plats där det gamla rådhuset tidigare låg (byggt 1841, rivet 1913). Byggherre för det nya bankpalatset var Sydsvenska Kreditaktiebolaget och bankverksamheten kunde flytta in i huset 1916. 1922 bytte man namn till Sydsvenska Banken som 1935 förvärvade Skånska Bankens rörelse och även dess namn. Banken blev kvar i huset till 1968 då man flyttade tvärs över torget till Stadshallen. Sedan 1990 ingår Skånska Banken i Handelsbanken med kontor på St Södergatan.

1957 köpte Lunds kommun huset och andra våningen har använts till såväl skolkon­tor som av kommunens da­tacentral. Idag finns i huset affärslokaler och restaurang.

Läs mer om byggnaden och dess historia här.

  Senast uppdaterad 14 oktober, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 24 september, 2009 av Rune Källén