logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Eran Skånska Brand definitivt slut

   Byggnader

skanskabrand

Sundbergs praktfulla kontorshus byggt för Skånska Brand tillhör Lunds allra stiligaste byggnader, såväl exteriört som interiört.

Skånska Brand. För äldre lundabor är detta än i dag hörnhuset Tegnérsplatsen – Stora Algatan. Byggnaden ägs numera av Internationella miljöinstitutet och var dessförinnan Kyrkans hus. Men byggherre 1906-10 och användare i 72 år var försäkringsbolaget Skånska Brand.

Det sitter i, med rätta. För Skånska Brandförsäkringsinrättningen, grundad 1828 av några driftiga stadens män, är intimt förknippad med Lund. Den eran är nu slut. Länsförsäkringar med huvudkontor i Stockholm har definitivt tagit över. Det är dags för resumé.

Kamrer Allan Svensson kan Skånska Brands historia. Från 1938 till pensioneringen 1982 har han arbetat i det fina huset vid Tegnérsplatsen. Det han kan berätta ligger till grund för denna redogörelse.

Den svenska allmänna brandförsäkringen från 1782 hade länge fått skåningarna att knorra. Som stenhusägare ville de inte betala för alla eldsvådor i trähusstädema norröver. Skåne behövde egen brandförsäkring. Och så blev det.

Skånska Brandförsäkringsinrättningen (för fast egendom) grundades på rådhuset i Lund 1828. Kommittéer bildades i övriga skånska städer, förvaltningen i Lund satte igång. Den utgjordes av tre ansedda lundabor: boktryckaren, akademiräntmästare Carl Fredrik Berling (ordförande), fabrikör Jöns Peter Borg (kassör) och borgmästare Johan Bäckström, som inrättade expeditionen på sitt tjänsterum. Kassakistan av gjutjärn placerades för säkerhets skull i domkyrkan.

1842 hade verksamheten ökat så att egna lokaler var av nöden. Rum hyrdes i rådhuset. Arkivet växte och när Skånska Städernas Brandstodsförening för lösöre tillkommit 1854 beslutades flyttning. Det blev till fabrikören Borgs nybyggda hörnhus vid nuvarande St Södergatan-Drottensgatan. Även kassakistan kunde tas dit, vilket torde glatt kassören Borg, som vintertid drog sig för att hämta handlingar i iskalla domkyrkan.

Nästa anhalt (1876) var i eget hus, nuvarande Kiliansgatan 7. Även där blev det så småningom trångbott och man bestämde att bygga nytt och stort på Tollska gårdens plats i hörnet Tegnérsplatsen-Algatan. Uppdraget gick till stadsarkitekten Fredrik Sundbärg i Landskrona och efter många ändringar och förseningar kunde man i mars 1910 ta det uppeendeväckande påkostade och elegant inredda stora huset i besittning . Det skulle vara ”tillräckligt för en oöverskådlig framtid”. Trodde man.

Ytterligare försäkringsformer tillkom, flera mindre bolag införlivades och namnet ändrades kort och gott till Skånska Brand.

Verkamheten gick som smort. De anställda blev allt fler. Man byggde till mot gården, 1945 köptes grannfastigheten Algatan 4 och snart också sexan. Det lättade på trycket – till 1981. Vid det laget hade huvudkontoret i Lund 173 anställda, trångboddheten var oacceptabel. Lösningen blev ett väldigt nybygge på Gastelyckan dit verksamheten flyttades i slutet av 1982. Skånska Brandhuset vid Tegnérsplatsen såldes till kyrkan.

Namnbytet till Wasa skedde 1987 efter fusion med Allmänna Brand, Jönköping, VGT Stockholm och Valand Stockholm. Wasa delades upp i tre bolag med huvudkontor för Wasa Skåne i Lund. Nästan som Skånska Brand alltså. När huvudkontoret flyttades till Stockholm 1991 var försäkringens storhetstid i Lund förbi. Wasa gick ihop med Länsförsäkringar och siste december i fjor stängdes hela kontoret på Gastelyckan för gott. Om man så vill kan man se Länsförsäkringars kontor på Bytaregatan som en sista liten kvarleva av mäktiga Skånska Brand.

Text: Ingrid Moritz. Gamla Lund Nytt 2000:2

  Senast uppdaterad 20 oktober, 2020 av Kristoffer Lindblad
  Publicerad 5 oktober, 2009 av Rune Källén