logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

BVmartenstorget

Mårtenstorget

Kring Mårtenstorget Östra Mårtensgatan har länge utgjort stadens huvudinfart från öster och vid 1700-talets slut fanns på bägge sidor av den, i stort sett obrutna husrader. Husraden fortsatte på den södra sidan ända bort till Stora Södergatan. Även längs Skomakaregatan i kvarteret Svartbröder fanns det på 1700-talet en tät bebyggelse medan det inom miljöområdet i […]

GM_martenstorget1

Mårtenstorget

Mårtenstorget är ett torg från 1842 i centrala Lund. Namnet kommer av den medeltida Sankt Mårtens kyrka som legat sydväst om torget vid tidigare Norra Råttsträtet (numera Bankgatan). I äldre tid kallades torget Oxtorget, detta på grund av den där förekommande kreaturshandeln. Vid torget ligger idag Lunds saluhall, Lunds Konsthall och Krognoshuset. Annat som ligger […]

GM_martenstorget1

Mårtenstorget – arkeologisk grävning utvärderad

Här bodde redan vikingarna Förändringen av Mårtenstorget sommaren 1997 förde med sig nödvändiga ingrepp, i Lunds medeltida lämningar. Lunds Energi AB passade på att bygga till en gammal nätstation och inför den ombyggnaden genomförde Kulturens arkeologer årets största arkeologiska undersökning. Flera gator kring Mårtenstorget har rötter i medeltiden. Mårtensgatan var huvudutfart mot öster. Gågatan på […]

GNart018

Mårtenstorget i våra hjärtan

Lundaboma gillar sitt Mårtenstorg med folkmyllret kring torgstånden, affärer och restauranger, saluhall och systembolag. Konsthallen och Krognoshuset. Därför är det särskilt välkommet att det nu föreligger en präktig, rikt illustrerad bok om platsens historia från slutet av 900-talet till våra dagar. Bokens författare, Bengt Karlsson är känd som flitig utforskare av lundamiljöer, bl a Kaféer, […]

RK saluhallen

Saluhallen vid Mårtenstorget

Saluhallen har en sockel av släthuggen granit och därovan rustikt huggen kalksten. Den övre delen av fasaden består av fogstruken, röd maskintegel  med  mönstermurning kring torgportalen av kalksten med Lunds vapen. Sadeltaket är klätt med rött tegel och har två ventilationshuvar. De ursprungliga stora välvda vitmålade fönsterna är bevarade liksom de ådrade fyllningsdörrarna. På gårdssidan […]