logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Stadshuset

   Byggnader

Kyrkog11

1904-1906 uppförde Skånes Enskilda bank sitt palats med tung och mäktig fasad. 1926 övertogs huset av Lunds stad som förvaltningsbyggnad. Det går fortfarande att läsa Stadshuset som är markerat överst på fasaden. Tidigare låg på tomten det sk Sommeliska gården, byggt 1874 men som revs när nuvarande huset skulle byggas.
 
Till vänster på bottenvåningen låg Lunds stadsbibliotek mellan åren 1927 och 1970. Det sistnämnda året flyttade man till det nybyggda bibliotekshuset i S:t Petri kyrkogata.

Till höger på bottenvåningen fanns Turistbyrån fram till 2010. Idag finns Turistbyrån i stationshuset Lund C.

Fyravåningshus med mäktig och tung fasad; bottenvåning i rustikt huggen sandsten och däröver murverk i dovt rött helsingborgstegel. Överst kröns fasaden av en balustrad i sandsten. Mittaxeln betonas genom två kraftiga balkonger med balusterräcken samt fönsteromfattningar av sten. De övriga fönstren är raka med mitt- och tvärposter av sten utan framträdande omfattningar.

I den ursprungliga planen låg bankens utrymmen till höger om entrén och till vänster låg postkontor. Även andra våningen upptogs av banklokaler, medan de översta våningsplanen inrymde två mycket stora lägenheter. Av ursprunglig inredning återstår framför allt entrén med trappa av vit marmor och mitträck av skulpterad sandsten, boaserade väggar, kassettindelat stucktak och rikt spröjsade ekdörrar med fasettglas.

  Senast uppdaterad 25 augusti, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 21 september, 2009 av Rune Källén