logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Archaeologicum

   Byggnader | Universitet

arkeolog

Tvåvåningsbyggnad i röd handslagen tegel. Uppförd för anatomiska institutionen i nordöstra hörnet av den dåvarande botaniska trädgården. Byggnaden ligger i en sluttning och har i sin södra, lägre del en hög gråstenssockel vilken smalnar av och saknas helt i norra gaveln. Fasaderna är utförda i Brunius stil, artikulerade med lisener, våningslister och friser i mönstermurning. Huvudfasaden mot Sandgatan är symmetrisk med en rundbågig port och mittpartiet accentuerat genom att det är uppdelat i tre våningar i motsats till den övriga fasadens två.

Dörröppningens bredd delas i andra våningen av tre höga, smala, rundbågiga fönster och ovanför dessa tre lägre av samma typ. Själva porten är sekundär, tvådelad med glasrutor och ett halvcirkelformat, enluftat överljusfönster utan spröjsar. Dörrar och fönster är grönmålade. Sadeltaket täckt med grå eternitplattor.

Mellan 1853 och 1897 användes byggnaden av anatomiska institutionen. Den övertogs sedan av den geologiska institutionen,  vilken stannade där till 1930 då teologiska institutionen flyttade in. En del ändringar i interiören gjordes 1952 enligt ritningar av arkitekt Klas Anselm. Fyra små, rundbågiga fönster i norra gavelspetsen härstammar också från denna ombyggnad.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

Senast uppdaterad 21 september, 2009

  Senast uppdaterad 13 augusti, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 29 juli, 2019 av Ingrid André