logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Domushuset

   Butiker | Byggnader

Den östra delen av Mårtenstorget kantas av Domushuset. Här låg Lunds första varuhus, EPA, som öppnade i den så kallade Bülowska fastigheten, vilken tidigare bland annat innehållit Folkets Tidnings redaktion. Bülowska fastigheten, som låg i hörnet av Östra Mårtensgatan och Mårtenstorget,  revs 1971 för året efter ersättas av det i folkmun benämnda Domushuset. 1957 flyttade EPA till lokaler på Stora Södergatan, sedemera varuhuset Åhléns.

I början av 1990-talet förändrades Domusvaruhuset och ersattes av Gröna Konsum (sedermera Coop Konsum), Kicks och KappAhl. Till huset kom även en  Mister Minit och Konsums förbutik.

I januari 2005 påbörjades en omfattande ombyggnad av huset. Detta innebar bland annat att butikerna fick entréer mot torget och att en fjärde butiklokal tillkom. Fasaden fick samtidigt en ny färg och fönsterna på nedervåningen förstorades. På husets andra våning inreddes kontorslokaler och antalet parkeringsplatser utökades. Tidigare fanns här Restaurang 4 kök men den stängdes 2003.

Under 2007 byggdes huset om igen och övervåningen gjordes nu om till butikslokal. En rulltrappa byggdes mellan KappAhl och Konsum som ledde upp till den nya butikslokalen. Butiken invigdes i november 2007 och i samband med detta började man använda namnet Brunius för huset, efter det kvarter som byggnaden ligger i.

  Senast uppdaterad 29 maj, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 18 november, 2010 av Rune Källén