logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kraft 01

Kraftstorg

Namnet Kraft kommer av krypta. En del av den plats som idag är Kraftstorg var under medeltiden kyrkogård för Kraftskyrkan, det vill säga kryptan i Domkyrkan. Begravningsplatsen fanns kvar fram till 1816, men 1832 omvandlades denna till en öppen plats. Under senare tid låg en av staden Lunds viktigaste brunnar på Kraftstorg. Här förekom tidigare […]

Kraftstorg – Intigheten

En gång i tiden debatterades det livligt om inte Krafts Torg borde få någon form av utsmyckning. En ryttarstaty av Knud den Store var på tal, men något beslut fattades aldrig. Uardaakademin, med rötterna i den lundesiska studentspextraditionen, tog då saken i egna händer och avtäckte 29/4 1984 statyn ”Intighet” på denna plats, som ett […]