logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Hugget i sten

   Märkvärdigheter

Att hugget i sten inte alltid innebär att det är en evig sanning, framgår av den lilla blå skylten som korrigerar adressnumret på huset vid Klostergatan. När huset byggdes 1909 efter ritningar av Oskar Hägg så slogs flera äldre tomter samman. Just sammanslagningar och delningar av tomter gör att gatunumreringen ibland har ändrats, vilket har lett till ett antal mer eller mindre roande misstag. Så satt minnesskylten över Amelie Posse under ett antal år på fel hus.

För den som undrar var en historisk person bodde är det betydligt säkrare att använda sig av fastighetsbeteckningarna, som har en annan status med sin juridiska betydelse för lagfarter. 1758 infördes en fast numrering av stadens tomter från 1-336, om delningar skedde fick numret ett appendix. 1924 ersattes de gamla tomtnumren med kvartersnamn. Länge rådde principen att, om en fastighets utsträckning förändrades, så fick den ett nytt nummer hur liten förändringen än var. Det medför att till exempel gamla lasarettsområdet har fastighetsbeteckningen kv Paradis 51 trots att det bara finns fjorton tomter i kvarteret. I samband med datoriseringen av fastighetsregistret så har den principen dock övergivits, vilket medför att det finns en teoretisk risk att en fastighet kan komma att vandra i ett kvarter.

För den som undrar i vilken ände av en gata en viss adress ligger kan det vara praktiskt att känna till att det i Lund länge var en princip att det lägsta numret skulle ligga närmast Domkyrkan och med udda nummer på vänster hand när man stod med ryggen mot kyrkan. Modern stadsplanekonst med slingrande vägar har dock gjort denna princip svårare att tillämpa.

Text & foto: Otto Ryding

  Senast uppdaterad 27 september, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 27 september, 2020 av Ingrid André