logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Sfinxens gåta

   Märkvärdigheter

Sfinxen

I Botaniska trädgårdens nordöstra hörn står sedan 1978 en kvarleva av universitetetshusets ursprungliga utsmyckning.

Helgo Zettervall hade 1882 dekorerat sin skapelse med cementskulpturer. Vid huvudentrén stod fyra, väldiga kvinnogestalter som symboliserade fakulteterna. Dessa så kallade fakultetsmadammer utdömdes snart av ”den goda smaken” och togs bort redan 1902. 1952 kom turen till griparna på flyglarna och fyrfaten på takkanterna. Slutligen togs de fyra sfinxerna bort 1959. De senare var då svårt angripna av tidens tand. De nygjutna fyrfaten och griparna återkom rätt snart, men sfinxerna lät vänta på sig till 1993.

Sfinxerna på universitetshuset är djurväsen i hellenistisk tappning, rätt långt från det egyptiska ursprunget. I Zettervalls gestaltning är de till skillnad från den grekiska, kvinnliga förlagan närmast androgyna.

Sfinxen i Botaniska trädgården räddades från krossning av Byggnadsstyrelsen och uppsattes på initiativ av Uarda-akademien. Den blev modell till gjutformen för de nya sfinxerna

Sfinxens bak

Text och foto: Claes Wahlöö

2017-09

  Senast uppdaterad 1 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 29 september, 2017 av Ingrid André