logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds första barnkrubba

   Märkvärdigheter

Lunds forsta barnkrubba

År 1894 inköpte ”Frivilliga föreningen för de fattigas vård i Lund” ett hus vid Korsgatan (nr 5). Där inrättades en så kallad barnkrubba – Lunds första. Sedan länge drivs den av kommunen som barndaghem och förskola. Den gamla skylten hänger kvar och meddelar att Fruntimmersföreningen i Lund här bedriver barnavård. På skylten syns siluetterna av en flicka med en boll och en pojke med en hink. De står under grenverket till ett symboliskt skyddande träd.

Ett barndaghem behövdes säkert i det fattiga Nöden där många mödrar dessutom arbetade på den närbelägna Bindgarnsfabriken.

Fruntimmersföreningen i Lund var en ideell sammanslutning som bildats 1847 för att utöva välgörenhet bland stadens fattiga.

Text och foto: Claes Wahlöö

Läs mer
Lunds stadskärna: bevaringsprogram Krafts rote. 1983.
Lunds historia 3: modern tid. 2012.

2018-07

  Senast uppdaterad 12 juni, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 15 juli, 2018 av Ingrid André