logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Världens första landstigning i Lund

   Märkvärdigheter

Uarda landstigning

Den som vågar sig utanför Lunds kommungräns (till Staffanstorps kommun) har möjlighet att titta på minnesstenen över världshistoriens första landstigning i Lund. Den ägde rum den 9 april 1965, då Uarda-akademin, med Sten Broman i spetsen, tog sig med båt i Höjeå från Lomma till Lund. (Lunds kommun tillät inte att minnesstenen restes på lundasidan eftersom det är naturreservat där.) På dagen 50 år senare, den 9 maj 2015 upprepade en ny expedition färden upp längs Höje å. Därför finns det nu ännu en minnessten på platsen som ligger ett stenkast söder om bron över Höje å i Värpinge by.

Uarda landstigning1

Text: Annika André, foto: Ingrid André

2017-09

  Senast uppdaterad 12 juni, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 10 september, 2017 av Ingrid André