logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Nodpunkten

   Märkvärdigheter

Nodpunkten1

Mitt ute på Stortorget finns sedan 2007 en triangelpunkt. Lantmäterichefen Jonas Andréasson säger att det är ett praktiskt läge med fri instrumentsikt åt alla håll. Den unika designen är liksom namnet ”Nodpunkten” även betingad av mer esoteriska skäl. Här behövs ingen GPS om du nu måste veta exakt var du befinner dig på jordklotet. Positioneringen kan ge upphov till existentiella funderingar.Vid antipoden skulle du till exempel simma i sydvästra Stilla Havet någon stans långt öster om den lilla ön Macquarie Island (Har du aldrig hört talas om den?!). Ställ dig på punkten och tänk på att du är den enda människan i världen som befinner dig just där. På en minut förflyttas du dessutom ca 15 km av den karusell som du inte kan stiga av från. Vad är ”Intighet” mot detta?

Nodpunkten

Skeppshults gjuteri göt triangelpunktsbrunnen och Andréasson berättar att locket ännu var varmt när han hämtade det för transport till Lund.

Kompassrosen omges av siffrorna för meridianlägena och höjden över havet. Nattetid skall en grön lampa markera ”Nodpunkten”. Den framhäver Stortorget som Lunds historiska nav. Inspirerade stensättare kompletterade den diskreta installationen med en nordpil i smågatsten.

Text och foto: Claes Wahlöö

2018-10

  Senast uppdaterad 1 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 12 oktober, 2018 av Ingrid André