logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Springpojkarnas monument

   Märkvärdigheter

Fram till 1800-talets mitt var det mörkt utomhus på nätterna i Lund. Sedan 1813 fanns det visserligen allmän gatubelysning i form av svaga tranlampor. Men först 1863 tändes de första lyktstolparna med gasljus. Då invigdes gasverket och en första omgång lyktstolpar kom på plats.
I denna första omgång ingick de fyra lyktstolparna runt Tegnérstatyn på Tegnérsplatsen.

Om man ser efter noga, så upptäcker man att längst ner på sockeln på tre av lyktstolparna syns små diskreta mässingstavlor med inskrifter på latin.

Latinsk inskription
IVVENES CVRRENTES
QVINQVE LVSTRIS FELICITER PERCVRSIS
A.D. MCMXCIV
CVRSVM TARDANTES
M.P.
Springande ynglingar –
efter att fem lustra lyckligen hade förflutit
slog de av på takten 1994.
De reste detta monument


TRIGINTA ANNOS CURRENDO
DECIMAM IAM PARTEM EIUS ITINERIS CONFECIMVS
QUOD EST INTER TERRAM ET LUNAM
VALETUDINEM NE ID NOSTRAM FIRMAVIT?
AMICITIAM CERTE ROBORAVIT.
LVNDAE EPIPHANIAE A.D. MCMXCIX
M.P
SEX GERONTES HILARES
Genom att springa i 30 år
har vi redan tillryggalagt en tiondel av vägen
mellan jorden och månen.
Stärkte detta månne vår hälsa?
Säkert tryggades vänskapen.
Lund trettondagen 1999
De reste detta monument
Sex glada åldringar

PER OCTO LVSTRA
CELERI GRADV QVIDEM AMBVLAVIMVS
AT HIS VLTIMIS ANNIS BACVLIS INNIXI
GERONTES VIXIMVS LAETISSIMI
LVNDAE DIE EPIPHANIAE A.D. MMIX
M.P
Under 8 lustra
förflyttade vi oss förvisso med glada steg
men de sista åren stödda på käppar,
glada levde vi åldringar.
Lund trettondagen 2009
M.P.

Ett lustrum är fem år, åtta lustra således 40 år. Det verkar alltså som om ”gubbarna” började springa 1969.
MP, som avslutar varje inskription, står för den latinska standardfrasen monumentum posuere, som här översatts med De reste detta monument.

Och vem reste monumentet?
Detta är Lund, så det var naturligtvis ett motionerande studentgäng – de kallade sig Springpojkarna. Samma gäng satte stenen om Pastorskans fall.

Text: Ingrid André
Tack till Malin Loman som hjälpte till med latinet!

  Senast uppdaterad 7 februari, 2021 av Ingrid André
  Publicerad 7 februari, 2021 av Ingrid André