logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds stadsgräns

   Märkvärdigheter

Lundstadsgräns

Du har säkert åkt förbi dem otaliga gånger när du kommit på Lunds gamla infartsvägar, men kanske inte reflekterat över att dessa gränsmarkeringar är praktiskt taget unika i Sverige. De murade stenpollarna med sina smidda skyltar kom till på initiativ av den idérike och handlingskraftige stadsingenjören Magnus Wennström. Redan den funktionalistiska stilen avslöjar tillkomsttiden, nämligen 1930-talet. Formgivningen förmedlade ett subtilt budskap – Välkommen till det moderna Lund!

Stoderna vårdas fortfarande som historiska minnesmärken, fast den gräns de markerar löstes upp vid kommunreformerna. 

Foto taget 1991.

Text och foto: Claes Wahlöö

2018-02

  Senast uppdaterad 4 juni, 2019 av caesax
  Publicerad 25 februari, 2018 av Ingrid André