logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Drakstenen i Stadsparken

   Märkvärdigheter

Drakstenen

I Stadsparken står en hög minnessten vid dammens nordvästra hörn. Den vittnar om två stora kommunala satsningar, dels lundautställningen 1907 och dels anläggandet av parken 1909-1911. Den jugendbetonade drakslingan bär följande inskrift:

Å DET OMRÅDE INOM HVILKET INDUSTRI- SLÖJD- OCH KONSTUTSTÄLLNING ÅR 1907 AFHÖLLS ANLADE LUNDS STAD UNDER ÅREN 1909-1911 DENNA PARK. MÅ DEN BLIFVA SAMHÄLLET TILL GAGN OCH TREFNAD.

Lund hade verkligen skäl att yvas över dessa storsatsningar och slutmeningens förhoppning har definitivt infriats med råge. Stenen är osignerad. Varken namnet på stenhuggaren eller formgivaren anges.

Text och foto: Claes Wahlöö

Läs mer:
Yrvaken Törnrosa. Stadsparken i Lund hundra år. 2011 (Gamla Lund)

2018-04

  Senast uppdaterad 4 juni, 2019 av caesax
  Publicerad 1 april, 2018 av Ingrid André