logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Madigans grav

   Kyrkogårdar | Märkvärdigheter

Madigans grav

John Madigan kom från en amerikansk cirkusfamilj, men var under större delen av sitt liv verksam som cirkusartist i Skandinavien. Madigan drev tillsammans med sin sambo och senare hustru Laura en egen cirkus. Båda var konstryttare. 

Madigans styvdotter Elvira fick stor framgång som lindansös. När Cirkus Madigan gästade Kristianstad var en viss löjtnant Sixten Sparre bland åskådarna och han blev häftigt förälskad i Elvira. De rymde tillsammans i maj 1889. Knappt två månader senare mördades hon av Sparre, som sedan tog sitt eget liv. Det kända skillingtrycket ”Sorgeliga saker hända …” , handlar om denna tragiska kärlekshistoria. Bo Widerberg gjorde 1967 en film
Trots tragedin levde familjens cirkus vidare.

När cirkusen besökte Gävle 1897 utbröt en brand. Madigan lyckades rädda sin familj. Själv dog han ”af brännsår som han erhöll under försök att rädda hustru och barn” som det står knappt läsbart på gravstenen.

Att Madigan begrovs i Lund berodde på att hans nio år gamla dotter Motalia dog 1892 och då gravsattes på Klosterkyrkogården, eftersom cirkusen befann sig i Lund. I graven vilar också Madigans hustru Laura.


Text och foto:
Ingrid André

Läs mer
Lindström, Per & Mårtensson, Jan, Döden i Lund. 1997.
Wahlöö, Claes. Skånes kyrkor 1050 – 1949. 2014

2018-06

  Senast uppdaterad 27 mars, 2021 av Ingrid André
  Publicerad 25 juni, 2018 av Ingrid André