logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kandelabern på Stortorget

   Märkvärdigheter

Kandelaber stortorget

Då gasverket färdigställts 1863 tändes Lunds första gaslyktor den 15 oktober på Stortorget. På Stortorget stod då en ny trearmad kandelaber, som kunde beundras av dem som deltog i den ”gasfest” som avhölls i Knutssalen på rådhuset. På 1880-talet byttes kandelabern mot den som står där idag.
Den är tillverkad av J & C G. Bolinders mekaniska verkstad i Stockholm och fick stå på sin plats ända till 1934, då den beryktade trafikkarusellen tillkom. Kandelabern förvisades till magasinering på Kulturen och där blev den liggande till 1972 då den sattes upp på sin gamla plats med nyhugget brunnskar.
”Karuselleländet” varade inte ens ett år, men kandelabern, som väl inte passade funktionalisterna, fick vänta på sin återkomst

Text och foto: Claes Wahlöö 

Läs mer: 
Mårtensson, Anders W, Gasbelysning i Lund efter 1863. (Kulturens årsbok.1983)

2018-05

  Senast uppdaterad 28 maj, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 26 maj, 2018 av Ingrid André