logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kirkeby – ett floppat utsmyckningsprojekt

   Märkvärdigheter

Kirkeby 1 1990

När den världsberömde danske konstnären Per Kirkeby 1991 på Mårtenstorget presenterade sitt förslag till en tegelskulptur för Lund anade nog få på vilken lös grund projektet vilade. Kirkeby hade bjudits in utan ordentligt förarbete från kommunens sida vilket inte minst gällde finansieringen av projektet. Möjligen trodde konstnären dessutom att han stod på stadens historiska centralplats – Stortorget. Skulpturens form talade ju om korsvägar. Det första förslaget till placering avvisades och en lätt desperat jakt på andra platser påbörjades. Till slut drog en, med rätta, upprörd konstnär sig ur projektet, sedan en placering på soptippen – Sankt Hans backar – föreslagits.

Stålrörsställningen på Mårtenstorget skulle ge en volymuppfattning om det färdiga verket.

Vad rätt du tänkt fast det blev fel! syns vara en passande rubrik på den sorglustiga historien.

Klicka på bilderna för att förstora!

 

1. Kirkebys modell utställd i Lunds konsthall. 2. Konstnären fotograferas av Ingemar D Kristiansen. 3. Demonstration av modellen. 4. Thomas Schlyter, Inger Rudberg, Sven Sandström. I bakgrunden Hjördis Kristenson, Cecilia Nelson. 4. Kirkeby talar för sin vara. 5. Lars Jacobsson, Kirkeby och VP:s Thomas Schlyter.

Claes Wahlöö,
som skrivit dessa rader, var där i egenskap av stadsantikvarie och passade på att fotografera evenemanget.

2017-11

  Senast uppdaterad 1 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 4 november, 2017 av Ingrid André