logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Vipeholms gravplats

   Kyrkogårdar | Märkvärdigheter

Vipeholmgrav


”Var resan stormig huru skön är hamnen”.

Så lyder texten på den minnessten som rests på Norra kyrkogården över 560 patienter på Vipeholms sjukhus för utvecklingsstörda.

Åren 1935-1965 begravdes barn, kvinnor och män i denna grav. Endast några få fick en liten egen sten med namn. Övriga är anonyma.

Om anhöriga inte ville eller kunde bekosta en anständig begravning blev det den gemensamma graven efter en enkel ceremoni utan blommor och psalmsång. Fyra skötare följde med till kyrkogården som bärare.

Vipeholms gravplats är i dag välskött men inte välkänd av Lundaborna. Majgull Axelsson skriver i sin roman ”Ditt liv och mitt” om minnesstenen och tillvaron på Vipeholm. Sedan boken kom ut 2017 har fler letat efter minnesstenen. Den finns i nordöstra hörnet vid korsningen Baravägen och Getingevägen nära  Sofiagrillen.

Text: Ingrid Nathell, foto: Ingrid André

2017-06

Läs mer
Röster från Vipeholm. 1998.

  Senast uppdaterad 27 mars, 2021 av Ingrid André
  Publicerad 9 juni, 2017 av Ingrid André