logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kandelabrarna framför Universitetshuset

   Märkvärdigheter

KandelabernU1

De praktfulla lyktstolparna göts 1882 av J. & C.G. Bolinders mekaniska verkstadsaktiebolag i Stockholm. De ritades av Helgo Zettervall, arkitekten bakom universitetets nämnda år invigda huvudbyggnad. Ljuset i armaturerna kom ursprungligen från gaslågor. Det kan noteras att Lund ännu vid ingången av 1946 hade 42 gaslyktor i drift, men vid årets slut fanns det bara 1 kvar. Gasljusets tid var över.

KandelabernU2
KandelabernU3

Text & foto: Claes Wahlöö

Läs mer:
Mårtensson, Anders W., Gatubelysning i Lund efter 1863. Kulturen 1983.

2018-10

  Senast uppdaterad 28 maj, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 2 oktober, 2018 av Ingrid André