logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Soluret på Domkapitlet

   Märkvärdigheter

Soluret

Domkapitlets förvaltningsbyggnad vid Krafts Torg stod klar 1928, men soluret ovanför sydingången i längan mot Kiliansgatan kom på plats först 1931. Huset och uret ritades av domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin.

Det är fråga om en komplex tidvisare som både visar dagens timmar, vändkretsarna och årets månader. Överst står det HORAS NON NVMERO – NISI SERENAS vilket översätts ”Jag räknar blott de ljusa timmarna”. Under antiken var detta en vanlig inskrift på solur.

Till invigningen 1931 författade Wåhlin en liten skrift om urtavlan. Den senare har nere till höger texten THEODOR WÅHLIN CONSTRUXIT ANNO MCMXXIX. Det kan förmodas att han hämtade inspiration från sitt arbete med domkyrkouret som invigts 1923

Uret är justerat för polhöjden och byggnadens avvikelse från östvästaxeln. Enligt Wåhlin sammanfaller ”borgerlig tid” och sann soltid för Lunds meridian blott två gånger per år. Detta inträffar omkring den 23 september och den 11 december. 

Soluret1

På ömse sidor om urtavlan finns reliefer av Helios med solskivan och Artemis med månskäran. Dörrhalvorna bär 12 snidade pannåer med zodiakens figurer.

Text och foto: Claes Wahlöö

Läs mer:
Palmborg, Nils, Vårt gamla Lund. 1982
Wåhlin, Theodor, Soluret på kapitelhuset i Lund. 1931.

2018-11

  Senast uppdaterad 28 maj, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 3 november, 2018 av Ingrid André