logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Hyddan vid dammen

   Märkvärdigheter

Filterbyggnad

Plaskdammen i Sankt Jörgens Park anlades 1944. Parken hette först Skönadalsparken efter Skönabäck som ledde vatten till dammen. Snart uppstod problem med att bäcken avsatte dy i dammen och beslut togs om ersätta bäckvattnet med kranvatten. Bäcken kulverterades. Hyddan på bilden byggdes för att hålla vattnet rent. Den är egentligen en överbyggd bassäng fylld med filtersand.

Text och foto: Claes Wahlöö

2019-01

  Senast uppdaterad 12 juni, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 2 januari, 2019 av Ingrid André