logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds varumärke

   Märkvärdigheter

Lunds varumärke

Man skulle ha kunnat göra en liten tävling om var den här skylten sitter. För många ingår den nog i bruset när de skyndar förbi på Svartbrödersgatan. Där finns den nämligen, inmurad i fasaden på Köttbesiktningsbyråns kontorshus från 1916. Detta hade ritats i nationalromantisk stil av Theodor Wåhlin. Han hade en viss fäbless för Lunds medeltida vapen och hade redan 1907  använt det som förebild för Lundautställningens entrébyggnad.

Text och foto: Claes Wahlöö

2018-08

  Senast uppdaterad 12 juni, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 26 augusti, 2018 av Ingrid André