logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Råby källa

   Märkvärdigheter

Råby källa

Träden står som vaktposter runt den grunda sänka som markerar platsen för den uttorkade Råby källa.  Den tillfällige besökaren måste ha rejäl inbillningskraft för att kunna föreställa att här en gång stod en rund paviljong med halmtak över källan, en dansbana och en rödmålad träbyggnad som bl a innehöll en kägelbana. Byggnaderna hade 1846 förflyttats från den nedlagda hälsobrunnen på Helgonabacken.

Brunnsdrickning och festliv upphörde under 1860-talet. Hälsotrenden med påstått hälsobringande, mineralhaltigt vatten ebbade ut och 1873 fick Lund vattenledning.

En viktig stund i hälsobrunnens historia inträffade 1849 då studenter utklädda till bondbröllop tågade dit för att slå runt. Detta lär ha varit upptakten till karnevalerna.  

I dag ligger platsen i grönområdet (kv Hälsobrunnen 2) sydväst om Ulrikedals studenthus.

Text och foto: Claes Wahlöö

Läs mer:

Ryding, Otto, Lund utanför vallarna II. Bevaringsprogram. 1996

2017-08

  Senast uppdaterad 9 juni, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 15 augusti, 2017 av Ingrid André