logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Vandrande stenar

   Märkvärdigheter

Har man ögonen med sig när man går runt i Lunds stadskärna kan man här och där i socklarna på olika byggnader se välhuggna sandstenskvadrar som omisskännligen kommer från någon av Lunds alla 1100-talskyrkor. Det framgår av materialet och huggteknik, och ibland har de en liten fin kantbehuggning.

Idag kan det kosta stora pengar att riva ett hus och att göra sig av med massorna. Ännu i början av 1900-talet kunde dock ett rivningsuppdrag säljas på auktion – till den som var beredd att betala mest. Värdet av rivningsmaterialet översteg arbetskostnaden!

En del av de medeltida stenar som idag sitter i 1800-talsbyggnader kan ha påträffats vid grundgrävningar. En del kan ha kommit från Domkyrkans renovering, medan andra kan ha vandrat genom flera hus innan de fick sin nuvarande placering.

I socklarna ingår också mycket hardebergasten, som är en kvarsitisk sandsten. Även en del av den kan komma från de medeltida kyrkorna, men då destenarna är betydligt grövre bearbetade går det inte att avgöra.

Östra Mårtensgatan 3, ett av Lunds få kvarvarande 1700-talshus, är ett av flera hus med medeltida kyrkostenar i sockeln.

Sandstenskvadrarna sitter den övre delen av sockeln, den i mitten med en kantbehuggning längs ovankanten. I den nedre delen av sockeln bland annat hardebergasten.

I den numera igenmurade portgången i huset på Drottensgatan från 1857 kunde man förr se två prydliga skift med medeltida sanstenskvadrar. Kanske kom de från Sankt Andreas som låg på motsatta sida av, och delvis under, Drottensgatan.


På gårdssidan är dock ännu ett antal av sandstenskvadrarna synliga.

Text & foto: Otto Ryding

  Senast uppdaterad 8 augusti, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 8 augusti, 2020 av Ingrid André