logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Fabrikörens gravsten

   Märkvärdigheter

Man kan undra vad en centrifugalregulator gör på en gravsten. Men där sitter den på en gravsten vid Klosterkyrkan. Den vilar mot en bakgrund av en korslagd skruvnyckel och en slägga och inramas av ett kugghjul. Allt omgivet av en ekelövskrans.

Centrifugalregulator var en lika enkel som genialisk uppfinning som användes för att reglera varvtalet i en ångmaskin. Den bestod av en axel som roterade med allt högre hastighet när varvtalet ökade. På axeln satt två armar med kulformade vikter. När hastigheten ökade pressades vikterna uppåt utåt av centrifugalkraften. Armarna var kopplade till en hylsa som i sin tur påverkade en ventil som styrde ångflödet till maskinen.

Centrifugalregulatorn pryder Carl Holmbergs gravsten, och som symbol för hans verksamhet är den väl vald. Utan någon formell utbildning kom han att starta två storföretag i Lund, varav det ena i någon mening kan sägas leva kvar fortfarande.

Carl Holmberg föddes 1827 i Färingtofta som son till en hemmans- och kvarnägare. Han var tekniskt intresserad och sina grundläggande kunskaper skaffade han sig under arbete på mekaniska verkstäder i Tyskland. År 1856 anställdes han som verkmästare vid Kockums i Malmö och 1864 var han redo att öppna Carl Holmberg & Co:s gjuteri och mekaniska verkstad i provisoriska lokaler mittemot järnvägsstationen vid Bangatan. Företaget expanderade snabb och snart fyllde anläggningen ut nästan hela kvarteret. Vid Bantorget lät han uppföra ett påkostat bostadshus. På sommaren flyttade familjen ut till sommarstället Carlsro. Det låg i Holmbergska parken vid Bollhuset, blott 700 meter från den ordinarie bostaden.

Till en början tillverkade Holmbergs mest enklare gjutgods, men snart kunde man leverera kompletta maskinerier till den skånska livsmedelsindustrin. 1876 tillverkades den första ångmaskinen. Maskinutrustningen fodrade en stor mängd mätare, ventiler, kranar och liknande – allt det som går under samlingsbeteckningen armaturer. Någon sådan tillverkning fanns inte i Sverige och Carl Holmberg såg affärsmöjligheten. Efter viss provtillverkning grundades Armaturfabriken Carl Holmberg 1890. Han fick dock aldrig se det nya företaget växa då han dog i december det året.

Carl Holmbergs mekaniska verkstad gick i konkurs 1942, men Armaturfabriken lever kvar i form av Knorr-Bremse Nordic Rail Services AB vid Traktorvägen.

Text och foto: Otto Ryding

Läs mer
Skorstenarnas stad: en bok om Lunds industrier. 2018. (Gamla Lund årsbok)

  Senast uppdaterad 10 december, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 10 december, 2020 av Ingrid André