logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Clemenstorgets paviljonger

   Märkvärdigheter

I efterhand kan det vara svårt att avgöra i vilken utsträckning den tänkta ombyggnaden av Clemenstorget bidrog till den omfattande kritiken av spårvägsbygget. Ett är dock säkert, sedan omgestaltningen av torget blev klar sommaren 2020 är det svårt att finna några kritiska röster mot hur det blev. Antalet människor som vistas på torget har också ökat påtagligt, och då inte bara på de nya uteserveringarna.

För torgets gestaltning stod White arkitekter med stöd av konstnären Ebba Matz. På torget finns också tre små lekpaviljonger ritade av landskapsarkitekt Isa Hildetun och tillverkade av smeden Carl Järnum på Järnkonstruktioner i Helsingborg AB. Undrar man var inspirationen till paviljongerna kommer ifrån är svaret inte långt bort, åtminstone om man höjer blicken. Förebilderna står att finna i hörntornen på husen som omger torget.

Av någon anledning fick inte hörntornet på Fokushuset från 1977 stå som förebild för någon paviljong. Hade det av Frans Fredriksson ritade jugendhuset från 1906 fått så kvar, så hade kanske torget haft en fjärde paviljong.

Text och foto 2022: Otto Ryding

  Senast uppdaterad 23 oktober, 2022 av Ingrid André
  Publicerad 23 oktober, 2022 av Ingrid André