logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Ohlsson-Gaddes bomärke

   Märkvärdigheter

OlssonGadde

Hörnhuset Stora Fiskaregatan/Nygatan uppfördes 1889 efter ritningar av arkitekten Salomon Sörensen. Byggherre var läkaren Nils Ohlsson-Gadde (1834-1904), 1868-99 direktör för Lunds lasarett. På andra våningen i sitt hus inredde han en representativ åttarumslägenhet medan bottenvåningen fick inrymma hans privata läkarmottagning.

Huvudentrén mot Bantorget har en dekorativ inramning med ett cementgjutet krön. Där syns en omkransad sköld prydd med äskulapstaven. Förutom att bilden angav byggherrens yrke var den naturligtvis också en diskret skylt för läkarmottagningen. Numera är gatunumret 5, men på krönet anges 7. 

Sedan 1947 har IOGT (1970 sammanslaget med NTO) verkat i huset.

Text och foto: Claes Wahlöö

2019-02

  Senast uppdaterad 4 juni, 2019 av caesax
  Publicerad 10 februari, 2019 av Ingrid André