logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Stavkyrkan i Kattesund

   Märkvärdigheter

Varför är en del gatstenar vita och lagda i ett mönster? Den frågan ställer sig kanske många av de cyklande eller promenerande lundabor som passerar Kattesund. Svaret är att de markerar väggar och kolonner på en stor stavkyrka som låg här på 1000-talet.

Stavkyrkor var byggda av trä och har fått sitt namn efter konstruktionen: stolpar som står på liggande syllar och bär upp väggband. De bärande elementen i väggarna utgör ramar för en fyllning av stående plankor; stavar. De flesta kvarvarande stavkyrkor finns i Norge.

Stavkyrkans ursprungliga markering.

Lund var Nordens kyrktätaste stad under medeltiden. Före reformationen fanns 27 kyrkobyggnader här.

Kyrkan i Kattesund anses känd för att vara den största skandinaviska stavkyrkan. Den låg strax öster om S:t Drottens stenkyrka och uppfördes omkring 1050. Man vet inte vilket helgon den var byggd för. Så därför kallas den bara östra Kattesundskyrkan. Den revs omkring år 1100.

Kyrkan var tjugosex meter lång – långhuset var arton meter och koret åtta gånger åtta meter. De åtta stolparna i ek innanför kyrkans väggar var en dryg halvmeter i diameter. Det mesta av virket var från 1990-talet och alltså återanvänt, förmodligen från en tidigare stavkyrka.

Stavkyrkans markering idag, 2020.

Numera syns bara en del av de vita markeringarna eftersom den öppna platsen delvis byggts över med utökade butikslokaler, något som bland andra föreningen Gamla Lund protesterade emot.

Text: Solveig Ståhl

Läs mer
Carelli, Peter (huvudförf.), Lunds historia  ̶  staden och omlandet 1. Medeltiden. Lund 2012

  Senast uppdaterad 4 december, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 4 december, 2020 av Ingrid André