logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Stavkyrkan i Kattesund

   Märkvärdigheter

Varför är en del gatstenar vita och lagda i ett mönster? Den frågan ställer sig kanske många av de cyklande eller promenerande lundabor som passerar Kattesund. Svaret är att de markerar väggar och kolonner på en stor stavkyrka som låg här på 1000-talet.

Stavkyrkor var byggda av trä och har fått sitt namn av att väggarna utgjordes av kraftiga stående stavar. Stavarna kunde stå på en syll, eller som i Kattesund, vara jordgrävda.

Stavkyrkan har berörts vid två utgrävningar två gånger, 1961 och vid en avloppsgrävning 1974. På bilden syns långhusets nordvästra hörn och till vänster de invändiga träpelare som bar upp talet. Det som fanns kvar var de delar av väggstavarna och pelarna som var nedgrävda i mark.
Foto Kulturen 1974.

Lund var Nordens kyrktätaste stad under medeltiden. Före reformationen fanns 27 kyrkobyggnader här.

Kyrkan i Kattesund anses vara Skandinaviens största stavkyrkan. Den låg strax öster om S:t Drottens stenkyrka och uppfördes omkring 1050. Man vet inte vilket helgon den var byggd för. Den revs omkring år 1100.

Kyrkan var tjugosex meter lång – långhuset var arton meter och koret åtta gånger åtta meter. De åtta stolparna i ek innanför kyrkans väggar var en dryg halvmeter i diameter. Det mesta av virket var från 990-talet och alltså återanvänt, förmodligen från en tidigare stavkyrka.


Numera syns bara en del av de vita markeringarna eftersom den öppna platsen delvis byggts över med utökade butikslokaler.

Text: Solveig Ståhl

Läs mer
Carelli, Peter (huvudförf.), Lunds historia  – staden och omlandet 1. Medeltiden. Lund 2012


  Senast uppdaterad 29 mars, 2021 av Ingrid André
  Publicerad 16 mars, 2021 av Ingrid André