logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Millimeterns grav

   Märkvärdigheter

På Norra kyrkogården står en gravsten med inskriften:

Arkitekt ”millimetern”
Alfred Persson
*24/6 1879  † 23/2 1963

Så vem var då Millimetern? Så vitt känt är kallade han aldrig sig själv för arkitekt. I stadens adresskalendrar stod han först som byggnadsritare och senare som byggnadsingenjör.
Inte desto mindre är han mätt i antalet uppdrag sannolikt stadens ”meste” arkitekt. Större delen av hans produktion kom till under 1920- och 30-talet och sammanlagt ritade han säkert hundra villor, drygt tjugo större och mindre hyreshus och en handfull fabriksbyggnader. Den stora volymen utgörs dock av mindre om- och tillbyggnader. Det spontana intrycket är att det knappast finns något äldre hus i Lund där han inte har ritat en takkupa, en wc-installation, ett garage eller något annat. Hans främsta verk var kanske den numera rivna Lunds skofabrik i hörnet Bankgatan-Södra Esplanaden. Den tillhörande disponentbostaden står dock ännu kvar.

Sin omfattande arkitektverksamhet bedrev han på ”fritiden” vid sidan om sin ordinarie tjänst på stadsingenjörskontoret där han arbetade som byggnadskontrollant och mätingenjör. De extra inkomsterna var nog välbehövliga, familjen omfattade inte mindre än tretton barn.

Sin yrkesbana började Persson som byggnadssnickare i Sjöbo. Sin utbildning inom byggnadsverksamhet fick han vid Eslöfs folkhögskola. Till Lund kom han 1905 då han fick anställning som ritbiträde vid stadsingenjör A B Jakobssons privata arkitektkontor, där han även fick hjälpa till med sådant som låg inom stadsingenjörens ordinarie tjänst. Efter Jakobssons pensionering anställdes Persson vid stadsingenjörskontoret där han stannade till pensioneringen 1944.

Persson kallades allmänt för Millimetern, vilket kom sig av hans stående uttryck: ”Det ska vara på millimetern.” Att hans egna mätningar uppfyllde de kraven har vidimerats av sentida kollegor.

Den nuvarande gravstenen sattes upp 2011 som ersättning för en äldre, försvunnen gravsten.

Text & foto Otto Ryding

  Senast uppdaterad 19 juli, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 19 juli, 2020 av Ingrid André