logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Saturnus i Stadsparken

   Märkvärdigheter

Saturnus

Stelen i på fontänplanen har stått i sin parterr sedan 1907.  Den ingick i Industri-, slöjd- och konstutställningen i Lund. I utställningskatalogen står det ”122 Öwedsklosters Sandstensbrott, A.-B. Stenpelare med glob på den öppna platsen framför industrihallens hufvudingång (Utom täflan.)”

Det krönande klotet leder tanken till spritfabriken Saturnus som grundades 1893 i Malmö och ännu är verksam, inte minst som producent av julglögg. Företaget medverkade dock inte på utställningen i Lund.

Text och foto: Claes Wahlöö

2018-05

  Senast uppdaterad 12 juni, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 18 maj, 2018 av Ingrid André