logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Ett förlagshus – Gleerup

   Märkvärdigheter

Gleerupshus2
Gleerupshus2

Aktiebolaget C W K Gleerup kunde 1915 inviga sitt nya förlagshus vid Vårfrugatan (8b). Byggnaden hade ritats av Henrik Sjöström. I utsmyckningen av fasaden infogade arkitekten skulpterade reliefer som berättade om verksamheten i det nya huset. På burspråket flankerar två läsande barn en vapensköld med symboler för fantasin och bildningen. 

Gleerupshus1

 Uppe vid takfoten syns vishetens uggla och någon sagokatt som slagit klorna i två ormar(?). Taklisten pryds av en lång rad bjällror.

Modern arkitektur betecknas oftast av en anonym stil som sällan berättar om byggnaders funktion. Det är enklare med skyltar som lätt kan bytas ut vid verksamhetsförändringar. Samtidigt går en historisk dimension förlorad.

Gleerupshus3


Text och foto
: Claes Wahlöö

2017-10

  Senast uppdaterad 1 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 13 oktober, 2017 av Ingrid André