logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Minne av 1907

   Märkvärdigheter

Minne av 1907

Lundautställningen 1907 hade en pampig huvudentré i form av en stadsport som inspirerats av Lunds medeltida sigill. Ritad av Theodor Wåhlin var entrébyggnaden en kulissartad träkonstruktion som putsats för ge ett gediget intryck. 

Hela alltet revs så fort utställningen avslutats, men en smidd detalj togs om hand av Kulturen och återanvändes på det 1913 uppförda trapptorn som då byggts vid Wahlbomska huset. Förebilden var rådhustornet i Halmstad. 

På tornhuven reser sig en spira med tre uppträdda kronor. År 1907 satt den på mittornet i entrén vid Svanegatan. Idén till spiran hade Wåhlin hämtat från slottet Kronborg. Möjligen reflekterade han inte över att de tre kronorna efter Kalmarunionens upplösning 1523 infogats i Danmarks riksvapen som ett symboliskt krav på överhöghet över Sverige.   

Vindflöjeln med årtalet 1913 tillfogades på museet.

Text och foto: Claes Wahlöö

 Läs mer om Lundautställningen 1907

2018-11

  Senast uppdaterad 4 juni, 2019 av caesax
  Publicerad 25 november, 2018 av Ingrid André