logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Minnesbänkar

   Märkvärdigheter

Minnesbänkar6

En engelsk sedvänja introducerades i Lund 2007 då två dedicerade bänkar placerades i Stadsparken. De står öster om Stadsparkskaféet på ömse sidor om den breda trappan ned till planen med fontänen. Den ena är tillägnad Benny Jönsson och den andra ett 100-årsjubileum för ordenssällskapet Odd Fellow. Jönsson var moderatpolitiker i Lund och Region Skåne.

År 2016 tillkom en betydligt mer avancerad bänk i form av en svart stenskulptur på Krafts Torg. Signerad Stuart Wood och Ellen Hägerdal är den tillägnad Åke Hägerdal (1944-2009), jur kand, affärsman och på olika sätt djupt engagerad i Lunds studentkår.

2017-07

Text: Claes Wahlöö, foto: Gunnar Menander och Claes Wahlöö

  Senast uppdaterad 16 juni, 2019 av caesax
  Publicerad 22 juli, 2017 av Ingrid André