logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Befästningsmuren i Liberiet

   Märkvärdigheter

Liberiet1

Liberiet – domkapitlets bibliotekshus – uppfördes under 1400-talets andra hälft.  Mot nuvarande Kungsgatan byggde man vidare på ett redan befintligt byggnadsverk, nämligen den krenelerade befästningsmuren runt domkyrkoområdet. Detta ekonomiska arbetssätt  gjorde att bibliotekshuset kom att bevara en unik stump av en i övrigt helt försvunnen fornlämning. Det är inte säkert känt när befästningsmuren uppfördes, men den kan vara 150 år äldre än det hus i vilket den ingår.

Nästa gång du passerar Liberiet kan du stanna till och spana efter de avslöjande stötfogarna i muren mot Kungsgatan. Tinnarna höjer sig ca 320 cm över trottoaren och mellan dem är muren ca 263 cm hög. Sedan 1300-talet har gatunivån nog höjts med någon halvmeter.

Liberiet2

Text och bild: Claes Wahlöö

2017-09

  Senast uppdaterad 1 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 3 september, 2017 av Ingrid André