logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Gasmaskprovning 1939

   Märkvärdigheter

Gasmaskprovning

När bilden togs stod Andra världskriget utanför dörrarna sedan Tyskland den 1 september 1939 anfallit Polen. Beredskapen höjdes i Sverige. Här provas polisens gasmasker på gården bakom rådhuset som då också var Lunds polisstation. Gården ınneslöts med en flygel vid Vårfrugatan för polislokaler med en arrestavdelning i bottenvåningen. Flygeln revs 1965 inför byggandet av Stadshallen.

Det är konstapeln Philip Nydén och den 13-årige Per Wahlöö som poserar inför redaktörens kamera. Nydén blev så småningom stadsfiskal i Laholm och Wahlöö debuterade 1959 som författare med boken ”Himmelsgeten”. Krigsåren kom att prägla hans syn på världen.  

Foto: Waldemar Wahlöö, text: Claes Wahlöö.

2018-01

  Senast uppdaterad 1 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 21 januari, 2018 av Ingrid André