logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Syndernas damm

   Märkvärdigheter

Syndernas damm

I Botaniska trädgårdens sydöstra del ligger en liten damm som under 1900-talets första hälft gavs en särskild, symboliskt laddad funktion. Dit gick nämligen familjer från Nöden för att på det judiska nyårets första dag kasta sina synder i vattnet. Sedvänjan som kallas ”tashlikh” stammar från östra Europa där den uppstod under medeltiden. Synderna skulle egentligen kastas i rinnande vatten men i Lund fick dammen i Botan duga.

Text och foto: Claes Wahlöö

Läs mer
Svenson, Anna, Nöden – en shtetl i Lund. 1995. (Gamla Lunds årsbok)

2017-09

  Senast uppdaterad 28 maj, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 15 september, 2017 av Ingrid André