logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Elverkets fyrbåk

   Märkvärdigheter

Gamla elverket

Om man nu ska skylta ett elverk, vad kan då passa bättre än några strålkastare? Efter sju års utredande kunde stadens elektricitetsverk tas i drift den 15 december 1907. För att möta den ökade efterfrågan på elektrisk kraft byggdes elverket 1926-27 till söderut efter ritningar av stadsarkitekt John Anchert. Trots att det förflutit 20 år sedan den ursprungliga byggnaden uppfördes valde han att utforma tillbyggnaden på ett sådant sätt att det för en betraktare är svårt att tro annat än att hela byggnaden uppfördes i ett sammanhang.

Ancherts tillbyggnd hade dock ett nytillskott, en liten åttasidig lanternin som placerades på taket i hörnet mot Winstrupsgatan och Lilla Gråbrödersgatan. Lanterninen kröntes av en spira som bar upp en krona. En liten tornformad uppbyggnad på lanterninens tak innehöll lampor som lyste upp kronan. I en tidningsartikel från 1963 har det påståtts att uppbyggnaden skulle föreställa det krönande tornet i Lunds stadsvapen och att kronan skulle varit målad röd med vita linjer för att markera tegelfogar. I lanterninen kan man bakom glasen ännu ana de åtta strålkastare som vid vissa tillfällen kunde lysa upp omkringliggande tak.

Efter andra världskrigets utbrott släcktes lamporna i september 1939 för att de inte skulle kunna vägleda fiendeflyg, och därefter har de aldrig tänts igen.

Gamla elverket
Klängväxterna har hunnit upp en bit på fasaden, men ännu framstår tillbyggnaden som aningen ljusare än den ursprungliga byggnaden, och förmodligen är fotot taget något år efter det att tillbyggnaden färdigställdes 1927. Tio år senare hade lyktorna som flankerade entréerna försvunnit. Foto Per Bagge/Lunds universitetsbibliotek.

Text och foto 2022: Otto Ryding


Det finns mer att se på taken i Lund – kolla vindflöjlarna!

  Senast uppdaterad 10 juli, 2022 av Ingrid André
  Publicerad 10 juli, 2022 av Ingrid André