logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Wåhlins svampar

   Märkvärdigheter

Sedan Theodor Wåhlin utnämnts till domkyrkoarkitekt 1902 kom han mest att ägna sig åt olika kyrkorestaureringar, men han hann även med att rita ett antal profana byggnader och då inte minst ett antal institutionsbyggnader åt Lunds universitet.

Det råder ingen tvekan om att Wåhlins stilideal kom att bli medeltidsromantiken, men han hade inga problem att rita byggnader i ett antal andra stilar. Som chefsarkitekt för Industri- och slöjdutställningen i Malmö 1896 och Industri-, konst- och Slöjdutställningen i Lund 1907 lät han form- och fantasirikedomen spraka.

Botaniska museet

Ofta var hans byggnader rikt dekorerade, men då handlade det om olika geometriska motiv, mönstermurningar, bågfriser, dekorativa smidesdetaljer etc. Endast i ett par enstaka fall använde han sig av mera skulpturala, föreställande utsmyckningar. Men sen finns det ett annat undantag. När han ritade Botaniska museet, uppfört 1911-1913, utformade han dörrhandtaget till huvudentrén passande nog som en svamp. Uppenbarligen blev han förälskad i idén, som han kom att återanvända i ett antal andra lundabyggnader. Däremot så återanvände han inte ritningarna, utan alla de olika svamparna är individuellt utformade. Till och med när Domkapitlet försågs med två svamphandtag, så gavs de en individuell utformning. Ifall Wåhlin använt sig av svamphandtagen på byggnader utanför Lund är obekant för författaren, men är så fallet får man gärna tipsa undertecknad.


Text och foto: Otto Ryding

  Senast uppdaterad 7 augusti, 2022 av Ingrid André
  Publicerad 7 augusti, 2022 av Ingrid André