logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Stadsvallen vid Sankt Laurentiigatan

   Märkvärdigheter

Lunds medeltida stadsvall finns inte bevarad bara i Stadsparken. Vid Sankt Laurentiigatan kan ytterslänten av vallens nordvästra sträckning studeras. Främst på Studentskehemmets tomt men även Lindebergska skolans. I allt rör det sig om ca 120m vall. Lite fornlämningsvård inte skada. Träd och snår döljer särskilt under sommaren effektivt denna del av Lunds medeltida stadsgräns.

Text och foto: Claes Wahlöö 

2018-07

  Senast uppdaterad 1 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 4 augusti, 2018 av Ingrid André