logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Den akademiska kvarten

   Märkvärdigheter

Akademisk kvart

1996 placerade Uarda-akademien ut en plakett vid fontänen framför universitetshuset. ”Meridianen för den akademiska kvarten, 1 timme och 15 minuter från lokal Greenwich tid. Placerad av Uarda-akademien den 29 april 1996”.

Den akademiska kvarten är ett akademiskt tidsbegrepp som innebär att något i själva verket börjar en kvart efter utsatt tid. Fenomenet uppstod på den tiden när domkyrkans olika slag utgjorde den allmänt nyttjade tidsmätaren. Kvarten gav studenten lagom tid att hinna till föreläsningen sedan klockslagen hörts. Efter klockan 18 tillämpas dubbelkvart eftersom man då förväntas behöva byta om till aftonklädsel. Klockan 19 betyder då alltså egentligen 19.30. Om akademisk kvart INTE gäller markeras detta med ordet ”prick” eller ett punkttecken. Efter klockan 18 skriver man ”prick prick”. (Informationen är hämtad från Lunds universitets hemsida)

Text: Annika André, foto: IA

  Senast uppdaterad 28 maj, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 28 juni, 2017 av Ingrid André