logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Gyllenkroks allé.

   Märkvärdigheter

Gyllenkroks alle

Gatan Gyllenkroks allé tillkom 1910. Först gick den bara mellan Svanegatan och Stenbocksgatan. Gatan namngavs efter den allé som 52 år tidigare anlagts som en promenad mellan Svanegatan och stadsvallens sydvästra sträckning. På vallen löpte sedan 1821 den så kallade Akademiska Promenaden. Pengar till den nya allén donerades av friherre Axel Gustaf Gyllenkrook på Björnstorp.

I alléns norra ända står en stolpe med en skylt i gjutjärn. Texten lyder GYLLENKROOKSKA ALLEEN ÅR 1858. Den diskreta skylten är lätt att missa, kanske inte minst av de cyklister som numera far fram mellan träden.
Som så går det förstås utmärkt att promenera per cykel.  

Text och foto: Claes Wahlöö

Läs mer
Yrvaken Törnrosa. Stadsparken i Lund hundra år. 2011 (Gamla Lund årsbok).

2017-10

  Senast uppdaterad 9 juni, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 8 oktober, 2017 av Ingrid André